Application

tab-model
«
project-1 project-1
project-2 project-2
project-3 project-3
project-4 project-4
project-5 project-5
project-6 >project-6
input-1 input-1b
input-5 input-5
input-6 input-6
input-7 input-7
input-8 input-9
input-left input-left
input-top input-top
input-right input-right
input-bottom input-bottom
MEd, kNm: input-10
input-11 input-11
calc-1
Mitoitustapa: Tehollisen poikkileikkauksen menetelmä
Palosuojaus: ps
Suojaamaton tilanne:
k0: k0_smtn
β0: beta_0
dchar,0: d_char_0_smtn mm (yksidimensionaalinen hiiltyminen)
dchar,n: d_char_n_smtn mm (2-dimensionaalinen hiiltyminen)
def: d_ef_smtn mm
Palosuojattu tilanne:
k0: k0_suoj
k2: k2_suoj
k3: k3_suoj
βn: beta_n
tch: t_ch min (hiiltyminen alkaa levyn takana)
tf: t_f min (palosuojauksen murtumishetki)
ta: t_a min (aika, jolloin hiiltyminen on suojaamattoman tasolla tai 25 mm)
dchar,0: d_char_0_suoj mm (yksidimensionaalinen hiiltyminen)
dchar,n: d_char_n_suoj mm (2-dimensionaalinen hiiltyminen)
def: d_ef_suoj mm
Teholliset hiiltymissyvyydet:
def,vasen: d_ef_vas mm
def,oikea: d_ef_oik mm
def,ylä: d_ef_yla mm
def,ala: d_ef_ala mm
Tehollinen poikkileikkaus:
Leveys Bef: palkki_leveys – d_ef_vas – d_ef_oik = B_ef mm
Korkeus Hef: palkki_korkeus – d_ef_yla – d_ef_ala = H_ef mm
Taivutuskestävyys:
Kmod,fi: 1.00
γM,fi: 1.00
kfi: k_fi
fmk: f_mk MPa
kh,0: k_h
kh,xx: k_h2
fm,20,0: kh,0·kfi·fmk = fm_20a MPa
fm,20,xx: kh,xx·kfi·fmk = fm_20b MPa
fmd,fi,0: Kmod,fi·fm,20,0M,fi = fd_fi MPa
fmd,fi,xx: Kmod,fi·fm,20,xxM,fi = fd_fi2 MPa
W (t=0): B·H2/6 = W_org mm3
Wef: Bef · Hef2/6 = W_ef mm3
MRd,fi: W·fmd,fi,0 = MRd_fi_0 kNm
MRd,fi,xx: Wef·fmd,fi,xx = MRd_fi_xx kNm
Mitoitus:
MEd: MEd kNm (käyttäjän antama arvo)
Käyttöaste: 100 x MEd/MRd,fi,xx = kayttoaste, kestavyys
PDF
tab-results
«
tab-coal
tab-help